Политика за Управление на Здравеопазването и Безопасността

Основен приоритет в ISOMAT е здравето и безопасността на служителите, поради това компанията е напълно отдадена за спазване на стандартите за безопасност, както и за осигуряване на оптимални условия за работа.

Политиката на ISOMAT е да успее да осигури минималните изисквания за здраве и безопасност при работа, както те са дефинирани според законовите изисквания в Гърция и според местните изисквания. Политиката на компанията в областта на здравето и безопасността включва:

• Намаляване на опасностите на работното място.
• Заместване на опасните вещества с безопасни.
• Премахване на опасните условия при източника.
• Прилагане на колективни защитни мерки, преди личните.
• Достигане на напреднало ниво на превенция и защита.

С цел да се постигнат тези цели и да покаже ангажимента си на практика, компанията въведе система за професионално управление на здравето и безопасността в съответствие със стандарти ELOT 1801/OHSAS 18001. Усилията на компанията в областта на здравето и безопасността се фокусират върху:

• въвеждането и прилагането на подходящи практики за здравеопазване и безопасност на своите служители, които са в съответствие с политиката на компанията,
• защита на здравето и безопасността на служителите, партньорите и посетителите на територията на предприятието и
• съответствие със съответните нормативните изисквания.