ΒΟΗΘΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο)

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ/ΙΕΚ (με γνωστικό αντικείμενο συνυφασμένο με ελέγχους σε περιβάλλον εργαστηρίου).
 • Καλή γνώση αγγλικών.
 • Καλή γνώση MS Office.
 • Εμπειρία σε εργαστηριακές μετρήσεις.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άντρες υποψήφιους.
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και ακρίβεια.

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας.
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης.
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια