Нашата стратегия e фокусирана в непрекъснато развитие и еволюция. От своето основаване през 1980г., ISOMAT отбелязва постепенна възходяща тенденция Нашият успех е в резултат от множество различни начинания, стратегически подбрани от компанията, като отражение на корпоративната ни философия.

Постигаме нашите успехи чрез:

Постоянно инвестиране в:

  • нови вертикално интегрирани и напълно автоматизирани производствени линии,
  • модерно механично оборудване,
  • нови и най-съвременни сгради,
  • постоянна модернизация на нашата IT инфраструктура (ERP, WMC, CRM, BPM и т.н.)

Непрекъснато увеличаване на човешките ресурси със специализиран и талантлив персонал, ангажиран с обща визия и стратегия. За нас тук в ISOMAT, нашите служители са най-важният ни актив. Основна грижа на компанията е запазването на висококвалифицирания персонал, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и постоянно обучение чрез технически и образователни семинари.

С отдаденост към непрекъснато изследване и разработване на нови продукти, в съответствие с технологичното развитие на строителния сектор и адаптирани към нуждите и тенденциите на всеки пазар, в който оперираме. Нашата компания притежава напълно организиран и модерен отдел “Изследвания и развитие”, обзаведен с най-съвременно оборудване и специализиран научен персонал, работещ в 5 различни химически лаборатории. Всяка година ISOMAT създава широка гама от нови продукти. Отдела за изследване и развитие работи в тясно сътрудничество с отдел “Контрол на качеството”, който се състои от 2 допълнителни химически лаборатории.

Чрез създаване на корпоративна култура, която насърчава ангажираността на служителите към подходящо и своевременно обслужване на клиентите и изграждане на по-силни отношения с нашите партньори. В този контекст, ISOMAT полага акцент върху обучението на своите клиенти, чрез семинари и презентации, а специализираните инженери от отдела за Техническа поддръжка, предоставят бърза и отговорна техническа подкрепа на професионалисти и физически лица.

Постоянно търсене на нови перспективи за развитие, чрез изграждане на производствени бази, създаване на дъщерни търговски дружества и отваряне на нови пазари. Преследвайки ясна експортна ориентация, компания ни е създала добре организиран външнотърговски отдел, с цел откриване на нови пазари и по ефективно присъствие на местата в които вече работим. В допълнение към това, ние засилихме участието си в големи международни изложения с отличителни модерни собствени щандове. В момента ISOMAT притежава 2 дъщерни производствени бази в Сърбия и Румъния, 4 дъщерни търговски дружества в Русия, Турция, България и Словения, а също така извършва експортни продажби чрез местни дистрибутори в повече от 50 страни по света.