КОРПОРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ISOMAT

Още от своето основаване, ISOMAT се е водила от принципите на корпоративна социална отговорност и устойчивост. За ISOMAT, социалните отговорности са трамплин за непрекъснато самоусъвършенстване, подобрява своята ефективност и материализира своята корпоративна визия за подобряване на качеството на живот на нашият човешки капитал и обществото като цяло.

За нас в ISOMAT, нашите служители са ключов актив, в който ние постоянно инвестираме и благодарение на които се развиваме. Основната грижа на компанията е запазването на висококвалифицираният персонал, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и постоянно обучение чрез технически или образователни семинари. В допълнение към това, нашите служители прилагат нашите практики за корпоративна социална отговорност в отношенията си с нашите клиенти, разбирайки техните непрекъснато променящите се нужди и осигурявайки безопасни и качествени услуги.

По отношение на околната среда, ISOMAT провежда политика за осигуряване на устойчиво развитие и опазване на природната среда. Компанията прилага система за управление на околната среда, сертифицирана според ISO 14001, с цел да намалим разхода на наличните природни ресурси, замърсяването на въздуха и да спестим енергия, необходима за производство на нашите продукти. Също така, приоритет за ръководство и персонала е и рециклирането на използваните ресурси, което е важна част от нашата корпоративна политика.

Приносът на ISOMAT обхваща и областта на образованието и културата, чрез участие в научноизследователски програми организирани от университети, като същевременно, в контекста на засилване на професионалната специализация, дава възможност на студенти и ученици да участват в образователните дейности на компанията и да посещават производствените съоръжения.

За ISOMAT, корпоративните дейности за социална отговорност са важна част от динамичното развитие на компанията, с цел да се повиши не само качеството на продуктите и услугите, но и нивото на нейният принос в обществото. Ценностите на устойчивото развитие и корпоративната отговорност винаги ще бъдат водещи в изграждането на политиката на компанията. За ISOMAT, социалната отговорност не е пасивна концепция, а път водещ към по-добро и по-устойчиво бъдеще.