Кариери

Хората представляват за ISOMAT най цения капитал.
Служителите на фирмата работят в една отлично организирана и копетентна среда, която уважава личноста и идивидуалноста. В трудовите отношения преобладават взаймното уважение, доверие и екипност.
Ако и вие търсите една приятна, но и динамична среда и искате да станете член на екипа на ISOMAT…

…Тогава изпратете автобиографията ви

или отговорете за вакантните места които обявява фирмата, ако това ви интересува.

 

 

 

ИНЖЕНЕР техническа подкрепа в София