Ние в ИЗОМАТ успешно проведохме 1-вата сесия на обучителната програма за треньори „Train The Trainer“

ИЗОМАТ въведе за първи път иновативна вътрешнофирмена програма за обучение „Train The Trainer”, специално създадена, за да превърне нашите инженери от Отдел за Техническа подкрепа, в Практически специалисти, подготвени ефективно да предават знанията и опита на ИЗОМАТ през обучения и семинари в различните страни.

 

Обучението включваше две теоретични сесии, проведени от Техническия отдел през април и май и една практическа работилница, организирана от Отдела за Технически Приложения и Обучения през юни. Програмата „Train The Trainer“ се проведе в Централата на ИЗОМАТ в Солун, Гърция и в нея се обучаваха нашите инженери от Гърция и от дъщерните дружества в Сърбия, България, Румъния, Словения и Германия.

Програмата на работилниците е така създадена от отделите Човешки ресурси, Технически отдел и Отдел за Технически приложения и обучения в ИЗОМАТ, че да посрещне по най-добрия начин нуждите на обучаваните. Те получиха ценни знания, доразвиха комуникационните и презентационните си умения, научиха се да срещат ползите от продуктите на ИЗОМАТ с нуждите на модерното строителство, както и правилно да ги полагат.

Ние в ИЗОМАТ знаем, че задълбочената подготовка на служителите е един от най-добрите начини да се развият знанията и уменията и, като част от постоянните инвестиции в хората ни, въведохме програмата „Train The Trainer” да е ежегодна, допълнена от работилници и семинари за новите продукти и специфични приложения, като крайнта ни цел е да обслужваме още по-добре клиентите ни по целия свят.