Политика за управление на здравеопазването и безопасността

Основен приоритет в ISOMAT е здравето и безопасността на служителите, поради това компанията е напълно отдадена за спазване на стандартите за безопасност, както и за осигуряване на оптимални условия за работа.

Политиката на ISOMAT е да успее да осигури минималните изисквания за здраве и безопасност при работа, както те са дефинирани според законовите изисквания в Гърция и според местните изисквания. Политиката на компанията в областта на здравето и безопасността включва:

  • Намаляване на опасностите на работното място.
  • Заместване на опасните вещества с безопасни.
  • Премахване на опасните условия при източника.
  • Прилагане на колективни защитни мерки, преди личните.
  • Достигане на напреднало ниво на превенция и защита.

С цел да се постигнат тези цели и да покаже ангажимента си на практика, компанията въведе система за професионално управление на здравето и безопасността в съответствие със стандарти ISO 45001. Усилията на компанията в областта на здравето и безопасността се фокусират върху:

  • въвеждането и прилагането на подходящи практики за здравеопазване и безопасност на своите служители, които са в съответствие с политиката на компанията,
  • защита на здравето и безопасността на служителите, партньорите и посетителите на територията на предприятието и
  • съответствие със съответните нормативните изисквания.