ACCELERATOR-5000

Специален ускорител на втвърдяването за ISOFLEX-PU 500.

Tехнически проспект
0226/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Добавя се към ISOFLEX-PU 500 при полагане при ниски температури и ниски нива на влажност на въздуха. Предотвратява появата на балончета при полагане на ISOFLEX-PU 500 на по- дебел слой.

ЦВЯТ

Прозрачно жълто.

ДОЗИРОВКА

6% по маса спрямо ISOFLEX-PU 500.

ОПАКОВКА

1 kg.