ACCELERATOR 5000

Ускорител на свързването на ISOFLEX-PU 500

Tехнически проспект
0226/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Специален ускорител на свързването на ISOFLEX-PU 500, който позволява неговото полагане при ниски температури или на дебели слоеве като увеличава неговата тиксотропия и механична якост.

ДОЗИРОВКА

6% от теглото на ISOFLEX-PU 500.

ОПАКОВКА

1 kg.