ACRYL DECO BASE

Едростуктурно, готово за употреба, акрилно покритие, основен слой преди декоративни покрития ACRYL-DECO.

Tехнически проспект
0310/1.3 προϊόν acryl deco base

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Основен слой за подравняване и запълване, преди нанасяне на декоративни покрития ACRYL-DECO FINISH или ACRYL-DECO SOLO.

ЦВЯТ

Бяло.

ДОЗИРОВКА

Прибл. 1,8 kg/m²/mm дебелина на слоя.

ОПАКОВКА

15 kg.