ADIPLAST

Синтетична смола подобряваща свойствата на замазки и мазилки

Tехнически проспект
0114/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Полимерна добавка значително подобряваща свойствата на замазки и мазилки. Увеличава адхезията, еластичността, водоплътността, устойчивостта на химикали и петролни продукти, подобрява пластичността. Значително намалява свиването при съсъхване и предотвратява появата на пукнатини. Идеално решение, като свързващ слой между стари и нови бетони и замазки.

ЦВЯТ

Бял.

ДОЗИРОВКА

Смесва се с вода при съотношение ADIPLAST : вода = 1:1 до 1:5.

ОПАКОВКА

150 kg, 20 kg, 5 kg, 1 kg.