ADIUM 150

Суперпластификатор за бетон от ново поколение, за производство на готови бетонни елементи.

Tехнически проспект
0128/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

При добавяне при производството на бетона, намалява направната вода с до 30%. При добавяне към готовия бетонен разтвор значително подобрява обработваемостта (самоуплътняващ се бетон), без да се променя количеството на водата. Особено подходящ при изготвяне на готови бетонни елементи.

ЦВЯТ

Кафяво.

ДОЗИРОВКА

0,2-0,5 kg/100 kg цимент.

ОПАКОВКА

1000 kg, 220 kg, 20 kg.