AQUAMAT-ADMIX

Добавка за водоплътност с кристализиращ ефект

Tехнически проспект
0317/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Добавка за водоплътност на бетон в сух вид. Добавя се по време на изработването на бетоновата смес. Образува неразтворими съединения (кристали), като по този начин се подобрява водоплътността на бетона, без да се влияе на неговата паропропускливост. Остава активна за продължителен период от време и е еднакво добре устойчива на отрицателно и положително хидростатично налягане. За хидроизолиране на фундаменти, мазета, резервоари, плувни басейни и т.н. Сертифициран с маркировка CE, като добавка за бетон подобряваща водоустойчивостта според EN 934-2: T9.

ЦВЯТ

Сив.

ДОЗИРОВКА

0,8-1,0 kg на 100 kg цимент.

ОПАКОВКА

20 kg, 4 kg.