AQUAMAT-ADMIX

Кристализираща хидроизолационна суха добавка за бетон.

Tехнически проспект
0317/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

При добавяне към бетона образува неразтворими кристали, които запълват порите и капилярите в бетона и така предотвратява навлизането на вода в конструкцията. Остава постоянно активна и издръжа еднакво добре на положително и отрицателно водно налягане. Подходяща за фундаменти, водни резервоари, пречиствателни станции и резервоари за отпадни води, басейни и др.

ЦВЯТ

Сиво.

ДОЗИРОВКА

0,8-1,0 kg/100 kg цимент.

ОПАКОВКА

20 kg, 4 kg.