AQUAMAT-ELASTIC

Еластична, циментова хидроизолация 2-компонентна

Tехнически проспект
0338/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Еластична двукомпонентна циментова мазана хидроизолация. Подходяща за повърхности, при които се очаква поява на пукнатини предизвикани от температурни разширения или вибрации, върху тераси, балкони, басейни, тунели, резервоари и др. Както и за хидроизолация под керамични плочки. Класифицира се като покритие за повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2.

ЦВЯТ

Сив, бял.

ДОЗИРОВКА

2,0-4,0 kg/m².

ОПАКОВКА

35 kg (25 kg A + 10 kg B), 18 kg (12,9 kg A + 5,1 kg B), 7 kg (5 kg A + 2 kg B).