AQUAMAT-F

Прозрачен силикатен водоустойчив разтвор.

Tехнически проспект
0215/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Използва се срещу капилярна влага в бетонови или тухлени стени. Полага се чрез инжектиране в предварително пробити отвори в основата на стената.

ДОЗИРОВКА

Прибл. 18,0 kg/m² от напречното сечение на стената.

ОПАКОВКА

25 kg, 6 kg.