AQUAMAT-SR

Мазана циментова хидроизолация, устойчива на сулфати.

Tехнически проспект
0317/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Подходяща за изолиране на вертикални и хоризонтални повърхности в контакт с отпадни води или подпочвени води, богати на сулфати, напр. резервоари за отпадни води, канали, язовири и др.

ЦВЯТ

Сиво.

ДОЗИРОВКА

2,0-4,0 kg/m².

ОПАКОВКА

25 kg.