AQUAMAT-SUPERELASTIC

Двукомпонентна силно еластична хидроизолация

Tехнически проспект
0338/1 aquamat super elastic product

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Двукомпонентна, силно еластична, мазана циментова хидроизолация. Използва се за хидроизолация на повърхности от бетон, замазки, мазилки, тухли, циментови блокчета, мозайка, гипсокартон, дърво, метал и т.н. Подходяща е за изолиране на повърхности, подложени на температурни разширения или вибрации, които имат или се очаква поява на пукнатини, като плоски покриви, балкони, надземни водни резервоари, плувни басейни, „обърнати" покриви и т.н. Продуктът е сертифициран според EN 1504-2 и се класифицира като покритие за повърхностна защита на бетон. CE маркировка.

ЦВЯТ

Бял.

ДОЗИРОВКА

2,0-4,0 kg/m².

ОПАКОВКА

30 kg (A+B).