СТЪКЛОФИБЪРНА МРЕЖА ЗА АРМИРАНЕ НА ТЕЧНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ

Мрежа 100 cm широка, 65 g/m².

1205/1.2

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Мрежа 100 cm широка, 65 g/m².
За площно армиране на различни хидроизолационни мембрани ISOFLEX, при полагане върху напукани основи. Растер на мрежата: 1,0 mm x 2,0 mm.

Лента 10 cm широка.
За локална армировка на детайли и фуги при полагане на течни хидроизолационни мембрани ISOFLEX.

ОПАКОВКА

Ролка: 1 m x 50 m (50 m²), 10 cm x 50 m.