BEVETOL-SPL

Суперпластификатор за бетон – тип G

Tехнически проспект
0111/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Суперпластификатор за бетон (ASTM C-494, тип A, D и G, ELOT EN 934-2:T11.1 и T11.2). При добавяне по време на изработване на бетоновата смес, намалява направната вода, в резултат на което се намалява значително водоциментовото съотношение и значително се увеличават началната и крайна якости.

ЦВЯТ

Тъмнокафяв.

ДОЗИРОВКА

Като суперпластификатор (Тип G): 0,6-0,8 kg на 100 kg цимент.
В по-малки дози действа, като обикновен пластификатор.

ОПАКОВКА

1000 kg, 250 kg, 20 kg, 5 kg.