BEVETOL-SPL

Суперпластификатор за бетон, забавител на свързването, тип G.

Tехнически проспект
0111/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Намалява водоциментовото отношение и подобрява обработваемостта на бетона.

ЦВЯТ

Тъмно кафявο.

ДОЗИРОВКА

Като суперпластификатор тип G: 0,6-0,8 kg/100 kg цимент. В по-ниска дозировка, действа като пластификатор.

ОПАКОВКА

1000 kg, 250 kg, 20 kg, 5 kg.