DOMOLIT-TR

Заместител на варта.

Tехнически проспект
0102/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Прозрачен пластификатор и забавител на свързването на мазилки, с въздуховъвличащи свойства. Замества варта в разтвора.

ДОЗИРОВКА

За разтвор за зидане и павиране: 50 g на 25 kg цимент.
За изработване на мазилки: 75 g на 25 kg цимент.

ОПАКОВКА

220 kg, 20 kg, 1 kg.