DOMOLIT

Заместител на варта.

Tехнически проспект
0103/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Въздуховъвличащ пластификатор и забавител на втвърдяването, заместващ варта в мазилките.

ЦВЯТ

Тъмно кафявo.

ДОЗИРОВКА

За разтвор за зидане и павиране: 50 g на 25 kg цимент.
За изработване на мазилки: 75 g на 25 kg цимент.

ОПАКОВКА

220 kg, 20 kg, 5 kg, 1 kg.