DS-99

Добавка за лепила и фугиращи смеси за плочки.

Tехнически проспект
0116/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Подобрява адхезията, увеличава якостите, еластичността, водоплътността и износоустойчивостта на лепилата и фугиращите смеси за плочки.

ЦВЯТ

Бяло.

ДОЗИРОВКА

Смесва се с направната вода в съотношение от 1:1 до 1:2.

ОПАКОВКА

5 kg, 1 kg.