DUREBOND

Двукомпонентна епоксидна смола, без разтворители, за инжектиране в пукнатини с широчина над 3.0 mm. Свързващ агент.

Tехнически проспект
0416/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Предназначена за лепене на пресен към втвърден бетон, както и за инжектиране в пукнатини в бетон с широчина над 3,0 mm. Подходяща и за анкериране на армировъчни пръти в бетонови елементи. Може да се полага и върху влажни основи.

ЦВЯТ

Сиво.

ДОЗИРОВКА

Като свързващ агент: Около 0,6 kg/m².
За запълване: Около 1,5 kg на 1 lit обем.

ОПАКОВКА

4 kg (A+B), 1 kg (A+B).