DUREBOND

Двукомпонентна смола за инжектиране в пукнатини с ширина по-голяма от 3 mm – Свързващ агент

Tехнически проспект
0416/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Двукомпонентна епоксидна смола за инжектиране без разтворители. Използва се за инжектиране в пукнатини в бетон с широчина над 3,0 mm, за замонолитване и анкериране на арматура, свързващ слой между старо и ново покритие. Може да се полага и върху влажни основи.

ЦВЯТ

Сив.

ДОЗИРОВКА

Като свързващ слой: около 0,6 kg/m².
Около 1,5 kg за запълване на 1 l пространство.

ОПАКОВКА

4 kg (A+B), 1 kg (A+B).