DUROFLOOR-BI

Двукомпонентен безцветн епоксиден импрегнатор

Tехнически проспект
0403/2

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Двукомпонентно безцветно епоксидно покритие, с разтворители за импрегниране на повърхности на циментова основа. Използва се за стабилизиране на бетонови подове и увеличаване на износоустойчивостта им, както и намалява запрашеността. Използва се и като грунд за епоксидните покрития EPOXYCOAT-VSF, EPOXYCOAT и EPOXYCOAT-S. Категоризира се като SR-B2,0, според EN 13813.

ДОЗИРОВКА

150-250 g/m²/слой.

ОПАКОВКА

10 kg (Α+Β), 4 kg (Α+Β).