DUROFLOOR-PSF

Двукомпонентен епоксиден грунд без разтворители

Tехнически проспект
0419/2

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Двукомпонентен епоксиден грунд без разтворители. Използва се върху повърхности, които в последствие ще бъдат покрити с епоксидни подови системи и като смола за приготвяне на епоксидни замазки за поправки, в комбинация с кварцов пясък. Също така може да се използва за запечатване на циментови подове в индустриални зони и складове. Класифицира се като подово покритие тип SR-B2,0-AR0,5-IR4, според EN 13813.

ЦВЯТ

Бледожълт.

ДОЗИРОВКА

200-300 g/m².

ОПАКОВКА

280 kg (A+B), 25 kg (A+B), 10 kg (A+B), 5 kg (A+B).