DUROPRIMER-PRO

Двукомпонентен епоксиден грунд без разтворители

Tехнически проспект
0402/2

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Двукомпонентен епоксиден грунд без разтворители. Използва се за грундиране на циментови повърхности преди полагане на епоксидни покрития от системата DUROFLOOR. С добавяне на кварцов пясък, може да се използва за приготвяне на епоксидни замазки и за запълване на пукнатини. Класифицира се като подово покритие тип SR-B2,0-AR0,5-IR4, според EN 13813.

ЦВЯТ

Бял.

ДОЗИРОВКА

250-400 g/m².

ОПАКОВКА

220 kg (A+B), 30 kg (A+B), 10 kg (A+B).