DUROPRIMER-W

Трикомпонентен, епоксиден грунд на водна основа.

Tехнически проспект
0423/2.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Използва се върху влажни или пресни бетонови подове (под 28 дни), преди полагане на епоксидни покрития от серията DUROFLOOR.

ЦВЯТ

Жълтеникаво.

ДОЗИРОВКА

250-300 g/m²/слой.

ОПАКОВКА

21 kg (Α+Β+C).