DUROPRIMER

Двукомпонентен, прозрачен епоксиден грунд.

Tехнически проспект
0402/2.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Предназначен за осигуряване на адхезията на епоксидни подови покрития.

ДОЗИРОВКА

200-300 g/m².

ОПАКОВКА

9 kg (A+B), 3 kg (A+B).