EPOMAX-L10

Двукомпонентна смола за инжектиране в пукнатини с ширина 0,5-3,0 mm

Tехнически проспект
0418/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Двукомпонентна епоксидна смола за инжектиране без разтворители. Използва се за инжектиране в пукнатини в бетон с широчина 0,5-3,0 mm, за замонолитване и анкериране на арматура. Може да се полага и върху влажни основи.

ЦВЯТ

Бледожълт.

ДОЗИРОВКА

Около 1,1 kg за запълване на 1 l пространство.

ОПАКОВКА

3 kg (Α+Β), 1 kg (Α+Β).