EPOXYPRIMER-500

Двукомпонентен епоксиден грунд на водна основа.

Tехнически проспект
0402/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Грунд за епоксидни и полиуретанови покрития за осигуряване на адхезията към порьозни и непорьозни основи или стари хидроизолационни мембрани. Подходящ и за циментови основи - бетон, циментови замазки и др.

ЦВЯТ

Жълтеникаво.

ДОЗИРОВКА

150-200 g/m².

ОПАКОВКА

20 kg (A+B), 10 kg (A+B), 4 kg (A+B), 1 kg (A+B).