EXTRA-TOP CR

Повърхностен втвърдител с корунд, за индустриални подове

Tехнически проспект
0327/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Повърхностен втвърдител с корунд, кварцови агрегати и специални добавки. Подходящ за подове с повишени изисквания за механична якост, като индустриални подове, мазета, автосервизи, паркинги, складове, товаро-разтоварни зони и т.н. Класифицира се като CT-C80-F10-AR1, според EN 13813.

ЦВЯТ

Сив.

ДОЗИРОВКА

3-5 kg/m².

ОПАКОВКА

25 kg.