EXTRA-TOP

Повърхностен втвърдител за бетонови подове

Tехнически проспект
0327/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Повърхностен втвърдител с кварцов пясък и специални добавки. Подходящ за промишлени бетонови подове на цехове, мазета, складови помещения, сервизи, гаражи, бензиностанции и др. Класифицира се като CT-C70-F7-AR2, според EN 13813.

ЦВЯТ

Сив, охра, червенокафяв, светлосин.

ДОЗИРОВКА

3-5 kg/m².

ОПАКОВКА

25 kg.