EXTRA-TOP

Повърхностен втвърдител за индустриални подове.

Tехнически проспект
0327/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Използва се върху бетонови или циментови подови покрития, при които се изсикват високи механични якости, като индустриални подове, мазета, автосервизи, паркинги, складове товаро-разтоварни рампи и т.н.

ЦВЯТ

Сиво, охра, червенокафяво.

ДОЗИРОВКА

3,0-5,0 kg/m².

ОПАКОВКА

25 kg.