FD-CLEAN

Препарат за премахване на масла и мазнини.

Tехнически проспект
1403/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Използва се за премахване на замърсявания от масла и мазнини, върху бетонови подове, замазки, камъни, паваж и алуминиеви повърхности. Разтваря маслата и мазнините, които в последствие се почистват лесно с вода.

ОПАКОВКА

18 kg.