ISO-PRIMER

Грунд за еластомерни хидроизолационни мембрани.

Tехнически проспект
0206/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Осигурява адхезията на ISOFLEX-AEGEAN и ISOFLEX-HYBRID към порьозни основи.

ЦВЯТ

Бяло.

ДОЗИРОВКА

200-300 g/m².

ОПАКОВКА

20 kg, 5 kg, 1 kg.