ISOFLEX AEGEAN

Хибридна, еластична, мазана хидроизолационна мембрана за плоски покриви с дълготрайна белота

Tехнически проспект
0217/1 προϊόν isoflex aegean

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Хибридна, еластична, мазана, хидроизолационна мембрана за плоски покриви. Образува непрекъсната, еластична хидроизолационна, паропропусклива мембрана, без фуги и съединения с дълготрайна белота. Приложима като покривно покритие, спомагащо за охлаждане на покрива поради силното отразяване на слънчевите и инфрачервените лъчи. Сертифициран с маркировка CE като покритие за повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2.

ЦВЯТ

Бял.

ДОЗИРОВКА

1,0-1,5 kg/m².

ОПАКОВКА

25 kg, 15 kg, 5 kg, 1 kg.