ISOFLEX AEGEAN

Полихибридна еластомерна течна хидроизолационна мембрана за плоски покриви с постоянна белота.

Tехнически проспект
0217/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Полихибридна еластомерна течна хидроизолационна мембрана за плоски покриви с постоянна белота. Образува непрекъсната, еластична хидроизолационна, паропропусклива мембрана, без фуги и съединения с дълготрайна белота. Приложима като покривно покритие, спомагащо за охлаждане на покрива поради силното отразяване на слънчевите и инфрачервените лъчи. Сертифициран с маркировка CE като покритие за повърхностна защита на бетон, според EN 1504-2.

ЦВЯТ

Бял.

ДОЗИРОВКА

1,0-1,5 kg/m².

ОПАКОВКА

25 kg, 15 kg, 5 kg, 1 kg.