ISOFLEX-PAS 660

Двукомпонентна, UV-устойчива, полиаспартанова, течна хидроизолационна мембрана

Tехнически проспект
0225/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Двукомпонентна, алифатна, полиаспартанова (студена полиуреа), течна хидроизолационна мембрана. Използва се като открито крайно хидроизолационно покритие върху плоски покриви и като крайно защитно покритие върху ароматна, топло полагана полиуреа. Притежава висока механична якости, химична и UV устойчивост и бързо втвърдяване. Продукта е сертифициран според EN 1504-2 и се класифицира като покритие за защита повърхността на бетон. Притежава CE маркировка.

ЦВЯТ

Бял.

ДОЗИРОВКА

1,0-1,5 kg/m² за два слоя.

ОПАКОВКА

25 kg (A+B), 5 kg (A+B).