ISOFLEX-PAS 660

UV-стабилна, двукомпонентна полиаспартанова течна хидроизолационна мембрана.

Tехнически проспект
0225/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Краен хидроизолационен слой на плоски покриви и открити тераси; крайно защитно покритие върху ароматна топло-полагана полиуреа. Бързостягаща, с висока механична якост и химична устойчивост.

ЦВЯТ

Бяло.

ДОЗИРОВКА

Като хидроизолация: 1,0-1,5 kg/m²/слой.
Като защитен слой: 300-400 g/m²/слой.

ОПАКОВКА

25 kg (A+B), 5 kg (A+B).