ISOMAT AG 80-2K

Безцветен лак за защита на повърхностите от замърсявания с графити

Tехнически проспект
0221/6

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Двукомпонентен полиуретанов лак, който се използва за защита на повърхностите от замърсявания с графити и атмосферни влияния. Не позволява на графитите да проникнат в повърхностите, като в последствие те се почистват лесно. Притежава много добри устойчивости на стареене и атмосферни влияния. Може да се полага върху повърхности от бетон, мазилки, камъни, метал, мрамор, дърво и т.н. След почистване, не се нуждае от обновяване.

ЦВЯТ

Безцветен.

ДОЗИРОВКА

70-120 g/m² за слой, в зависимост от поглъщаемостта на основата.

ОПАКОВКА

5 kg (A+B), 1 kg (A+B).