ISOMAT AK-MEGARAPID

Двукомпонентно бързовтвърдяващо еластично лепило за плочки.

Tехнически проспект
0557/3.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Лепило с удължено отворено време за работа.
Области на приложение: Подходящо за подове с тежък трафик и зони, които трябва да са готови за употреба в кратки срокове. За лепене на всички видове плочки върху стени или подове, особено за места, подложени на вибрации или деформации, като основи от гипсокартон, дървени плоскости, подове с подово отопление, балкони, плувни басейни и т.н. За приложение на открито и на закрито.

ЦВЯТ

Бяло.

ДОЗИРОВКА

1,5-4,0 kg/m².

ОПАКОВКА

33 kg (A+B).