ISOMAT GLITTER

Цветни пълнители с бляскав ефект

0540/3

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Цветни пълнители с бляскав ефект, които при добавяне към епоксидна фугираща смес MULTIFILL-EPOXY GLITTER, образува цветна декоративна фугираща смес с особен естетически ефект. ISOMAT GLITTER се добавя в съотношение до 10% по маса.

ЦВЯТ

ОПАКОВКА

200 g.