ISOMAT INJECT PU 832

Катализатор за ISOMAT INJECT PU 820

4400/1 προϊόν isomat inject pu

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Катализаторът се смесва с полиуретановите смоли за инжектиране.

ДОЗИРОВКА

В зависимост от полагането.

ОПАКОВКА

2,3 kg.