ISOMAT INJECT PU 832

Катализатор за ISOMAT INJECT-PU 820.

0440/1.2

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Катализаторът се смесва с полиуретановата смола за инжектиране.

ДОЗИРОВКА

В зависимост от приложението.

ОПАКОВКА

2,3 kg.