ISOMAT INJECT PU 880 ELASTIC

Еластична, водоспираща, двукомпонентна, полиуретанова смола за инжектиране

Tехнически проспект
4400/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Ниско вискозна, двукомпонентна, полиуретанова смола за инжектиране, на базата на MDI. Използва за спиране на водни течове в пукнатини и фуги на стени, подове, бетонови конструкции и канализационни съоръжения.

ЦВЯТ

Кафяв.

ОПАКОВКА

25,2 kg (A+B).