ISOMAT PU-FOAM CLEANER

Почистващ препарат за пистолети за полиуретанова пяна.

Tехнически проспект
1340/6.2

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

За почистване на професионални пистолети за полагане на полиуретанова пяна. Съдържа разтворители.

ЦВЯТ

Прозрачен.

ОПАКОВКА

500 ml.