ISOMAT-PUA 1360

Двукомпонентна мембрана от чиста полиуреа с висока еластичност

Tехнически проспект
0432/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Двукомпонентна високо еластична бързовтвърдяваща мембрана от чиста полиуреа, без разтворители, която се полага чрез пръскане. Прилага се на места, където се изисква висока механична и химична устойчивост и бързина на работа. ISOMAT PUA 1360 се използва за полагане върху основи, подложени на вибрации.

ЦВЯТ

Компонент A: Бледожълт.
Компонент B: Сив.

ДОЗИРОВКА

1,5-2,0 kg/m², в зависимост от вида на основата.

ОПАКОВКА

400 kg (A+B).