ISOMAT-PUA 1360

Високо еластична, двукомпонентна, топлополагана хидроизолация от чиста полиуреа без разтворители.

Tехнически проспект
0432/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Много подходяща за основи, подложени на вибрации. Използва се за хидроизолация на плоски покриви, метални покриви, водни резервоари, басейни и др, като некрайно покритие. Освен това се прилага и като защитно покритие на подове в промишлени помещения, в зали за забавления, складове и др. Препоръчва се при изолация на промишлени хладилни камери. Супер бързостягаща отлична механична и химическа устойчивост. Решение при нужда от бързо приложение и моментална експлоатация на повърхностите.

ЦВЯТ

Сиво.

ДОЗИРОВКА

1,5-2,0 kg/m², в зависимост от основата.

ОПАКОВКА

400 kg (A+B).