ISOMAT REPAIR 5-70

Високоякостна полимер-циментова смес с фибри

Tехнически проспект
0322/1 προϊόν isomat repair 5-70

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Високоякостна полимер-циментова смес с фибри без корозионни съставки. Притежава много добра адхезия и не се свива. Използва се за поправки на бетон, тухлена зидария, както и за направа на „холкери" и т.н. Може да се полага на голяма повърхност на слой с дебелина до 7 cm. Класифицира се като циментова смес за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции тип PCC R3 според EN 1504-3.

ЦВЯТ

Сив.

ДОЗИРОВКА

Около 16,5 kg/m²/cm дебелина на слоя.
За направа на холкер: 2,3-3,3 kg/m.

ОПАКОВКА

25 kg.