ISOMAT SUPERGRUND

Адхезионен грунд за гладки и неабсорбиращи повърхности

Tехнически проспект
0333/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Грунд за подобряване на адхезията, състоящ се от синтетични смоли и кварцов пясък. Полага се върху гладки и неабсорбиращи повърхности. Образува грапава повърхност за по-добра адхезия на циментовите лепила. Полага се върху повечето видове неабсорбиращи основи, като стари плочки, мрамори, естествени камъни и т.н.

ЦВЯТ

Червен.

ДОЗИРОВКА

100-200 g/m², в зависимост от поглъщаемостта на основата.

ОПАКОВКА

20 kg, 5 kg, 1 kg.