SUPERGRUND

Адхезионен грунд с кварцов пясък за гладки и неабсорбиращи повърхности.

Tехнически проспект
0333/1.3

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Полага се върху гладки и неабсорбиращи повърхности, като стари плочки, мрамори, естествени камъни и т.н. Образува грапава повърхност, за по-добра адхезия на циментовите лепила и мазилки.

ЦВЯТ

Червен.

ДОЗИРОВКА

100-200 g/m², в зависимост от поглъщаемостта на основата.

ОПАКОВКА

20 kg, 5 kg, 1 kg.