ISOPAST-RUBBER

Висок клас еластомерна битумна хидроизолационна емулсия.

Tехнически проспект
1014/6.2

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Използва се за хидроизолация на фундаменти, подпорни стени, плоски и скатни покриви и др. Има висока устойчивост на влага и изключителна еластичност. Отлична адехзия към разнообразни основи - бетон, метал, дърво и др.

ЦВЯТ

Черно-кафяво.

ДОЗИРОВКА

0,35-0,50 kg/m²/слой.

ОПАКОВКА

19 kg.