MEGACRET-40 GEO

Високоякостна екологична гео-смес за поправки и корекции

Tехнически проспект
0322/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Високоякостна екологична бързовтвърдяваща гео-смес с фибри, за поправки и корекции, обогатена с естествени свързващи вещества (биндер) и минимално количество синтетични полимери. Специалните му добавки проникват в дълбочина и създават защитен слой върху повърхността на стоманената армировка, предотвратявайки корозията, намаляват порьозността на бетона и увеличават водонепропускливоста. Полага се на дебелини от 2mm до 40mm на слой. Класифицира се като циментова смес за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции тип PCC R4 според EN 1504-3.

ЦВЯТ

Сив.

ДОЗИРОВКА

Около 17,5 kg/m²/cm дебелина на слоя.

ОПАКОВКА

25 kg, 5 kg.