MEGACRET-50 THIXO

Високоякостна, тиксотропна циментова смес с фибри, за поправки и корекции

Tехнически проспект
0334/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Високоякостна циментова смес с фибри. Използва се за поправки и корекции на бетонни елементи с повишени изисквания. Притежава изключителна якост, много добра адхезия към основата, отлична обработваемост, намалено водопоглъщане и постоянен обем. Полага се на слой с дебелина до 50 mm, чрез маламашка или машинно. Класифицира се като циментова смес за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции тип PCC R4 според EN 1504-3.

ЦВЯТ

Сив.

ДОЗИРОВКА

Около 19,0 kg/m²/cm дебелина на слоя.

ОПАКОВКА

25 kg.