MEGAGROUT-100

Високоякостна течна несвиваема циментова смес за корекции и поправки

Tехнически проспект
0323/1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Течна несвиваема циментова смес с високи якости за поправки и корекции. Подходяща за ремонт на стоманобетонови елементи и запълване на отвори. Полага се на дебелина до 100 mm. Класифицира се като циментова смес за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции тип CC R4 според EN 1504-3.

ЦВЯТ

Сив.

ДОЗИРОВКА

Около 21,5 kg/m²/cm дебелина на слоя или 2,1 kg за запълване на 1 l пространство.

ОПАКОВКА

25 kg.