MEGAGROUT-100

Високоякостен, самоуплътняващ се, несвиваем, полимер-циментов разтвор, за поправки и възстановяване.

Tехнически проспект
0323/1.1

СВОЙСТВА - ПОЛАГАНЕ

Предназначен за поправки и възстановяване на бетонови конструкции, запълване на празнини и пукнатини. Максимална дебелина на слоя до 100 mm.

ЦВЯТ

Сиво.

ДОЗИРОВКА

Около 21,5 kg/m²/cm дебелина на слоя или 2,1 kg за запълване на 1 lit обем.

ОПАКОВКА

25 kg.